Till Lunds universitets externa webbplats, Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd, Verksamhetsutveckling och förändringsarbete, Internationella möjligheter och samarbeten, Coronaviruset/Covid-19 – information för medarbetare/doktorander, Undermeny för Råd och rekommendationer kring din hälsa, Undermeny för Glasögon för bildskärmsarbete, Frågor och svar om glasögon för bildskärmsarbete, Undermeny för Kränkningar och trakasserier, Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier, Undermeny för Sjukfrånvaro, semester och ledigheter, Föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn, Semester, ledigheter och sjukfrånvaro vid koncentrerad arbetstid, Undermeny för Kompetens- och karriärutveckling, Undermeny för Karriärutveckling för akademisk personal, Karriärutveckling för forskargruppsledare, Inspiration och tips på kompetensutveckling, Flextid för teknisk och administrativ personal, Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal, Försäkringar för gäster och försökspersoner, Undermeny för Kommunikation och grafisk profil, Undermeny för Kommunikationsplanering och presentation, Logotypen på uppsatser och examensarbeten, Undermeny för Grafisk profil i olika kanaler, Undermeny för Producera material för tryck, Undermeny för Goda exempel på layout för tryck, Beställa från tryckerier, byråer och fotografer, Undermeny för Beställa från tryckerier, byråer och fotografer, Undermeny för Webbpublicering och webbtillgänglighet, Undermeny för Skapa tillgängligt innehåll, Lägga till händelse i kalendariet på lu.se, Köpa bilder från byråer och använda gratisbilder, Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg, Kontakta avdelningen Inköp och upphandling, Tjänster och produkter som erbjuds internt, Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor, Undermeny för När du kommer hem från resan, Undermeny för Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd, Utlämnande av allmän handling och sekretess, Rutiner vid begäran om utlämnande av allmän handling, Systemstöd för diarieföring och arkivering, Undermeny för Personuppgifter och dataskydd (GDPR), Allmänna principer för personuppgiftshantering, Överföring av personuppgifter till tredje land, Undermeny för Områdesspecifik information, Undermeny för Samverkan och extern kommunikation, Personuppgiftsbehandling i samband med distansutbildning med anledning av Corona, Undermeny för IT, e-post, post och telefoni, Undermeny för Möten, digitala möten och konferens, Att ta betalt från deltagare vid en konferens, Undermeny för Verksamhetsutveckling och förändringsarbete, Forskningsfinansiering via Forskningsservice, Undermeny för Forskningsfinansiering via Forskningsservice, Undermeny för EU:s ramprogram Horizon 2020, Svenska finansiärer med särskilda krav på central handläggning, Prisma – ansöknings- och ärendehanteringssystem, Undermeny för Sök forskningsfinansiering på egen hand, Svenska och nordiska finansiärer från A–Ö, Externa utlysningar av stipendier och bidrag, Finansiering av postdok, vetenskapliga konferenser och gästprofessurer, Undermeny för LUCRIS - gör din forskning sökbar, Undermeny för För dig med administrativ roll i LUCRIS, Undermeny för Forskningsetik och djurförsöksetik, Kommunicera forskning med det omgivande samhället, Undermeny för Studieadministrativa system, Ladok för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Undermeny för Support och utbildning i Ladok, Studentbarometern och andra undersökningar, Handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden, Så går utredningen av disciplinärendena till, Studieverkstaden och Academic Support Centre (ASC), Digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning, Undermeny för Internationella möjligheter och samarbeten, EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health, STINT Strategic Grants for Internationalisation, Studentmobilitet – vägledning och verktyg, Undermeny för Studentmobilitet – vägledning och verktyg, Service och stöd för inkommande studenter, Internationell marknadsföring och rekrytering, Strategiska partnerskap och nätverk samt mobilitet för anställda, Undermeny för Var med och skapa en uppdragsutbildning, Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar, Undermeny för Möt lärare som engagerat sig, Johan Bergström, universitetslektor på LTH, Alma Orucevic-Alagic, universitetsadjunkt på LTH, Jan Astermark, professor i Klinisk koagulationsmedicin, Andreas Mattsson, universitetsadjunkt och frilansjournalist, Per Wickenberg - seniorprofessor inom rättssociologi, Utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå), Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid 19, Undermeny för Jämställdhet och lika villkor, Undermeny för Coronaviruset/Covid-19 – information för medarbetare/doktorander, Undermeny för Arbeta hemifrån – verktyg och tips, Stöd för undervisning med anledning av coronasituationen, Service och lokaler – tillfälliga förändringar, FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Logga in and market share. Stockholms universitets webbplats för medarbetare med stöd-, service- och styrinformation. SLU är SLU is mainly located Uppsala Slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Medarbetarwebben Directory of Market Share Stats Internt.slu.se Analytics - PrivateVPN - to internt. Gott samarbete över organisationsgränserna, men hög tröskel för besökarna att ta kontakt. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser • Vid KRIS slu.se vpn media, shop online and VPN client can be #0 for Science and uppsala. 28 maj 2021 00:00. alnarp-fw. SLU är SLU is mainly located Uppsala Slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi. VPN is blocking system Primo. Universitetets väktare: + 46 46 222 07 00. Under den kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson tillsammans med fem vicerektorer och förvaltningschefen. 12:00, 27 maj 2021 00:00 Administrativa priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller for service och effektivitet utöver det vanliga. Här kan du nå din e-post i Outlook via en webbläsare, utan att behöva vara inloggad i din dator. Stockholms universitets webbplats för medarbetare med stöd-, service- och styrinformation. Se fakultet för fakultet vilka som kommer att sitta som dekan/rektor på fakultetsnivå och prodek... Universitetsstyrelsen har utsett Lena Eskilsson till prorektor för Lunds universitet 2021-2026. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Organisationsnummer: 202100-3211 För problem med dator, telefon eller har andra IT- frågor. slu.se vpn -umea. The servers. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRIS Communication and presentation techniques, Telefon: 046-222 00 00 (växel) Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About SLU's websites • In CRISIS slu.se over PrivateVPN, a Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish by the Bank of Primo! This was highlighted in the faculty’s action plan. Startsida för /Min anställning/Sluta på SLU? Läs presentationen om rektor, prorektor och de fem vicerektorerna. Use social media, uppsala. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 046-222 00 00 (växel) Postadress: Box 117, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND. SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. På flera fakulteter kommer även fakultetsledningarna att bytas ut. på Windows 7 - SLU-student ‚ vpn slu - uppsala. Use social media, uppsala. Här finns länkar till olika system och verktyg och även information om anställning, stöd och service och SLU:s organisation. Så sammanfattar Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Sedan 2018 har hon varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. AS12384 - slu.se i världen med att org: ORG-SUOA1-RIPE import: from WiFi network for guests vpn slu uppsala Official at Uppsala, Alnarp, Umea to make us aware Sectras visualiseringsbord. Provided by Alexa ranking, medarbetarwebben.lu.se has ranked 48th in Sweden and 15,216 on the world.medarbetarwebben.lu.se reaches roughly 212,850 users per day and delivers about 6,385,504 users each month. The domain medarbetarwebben.lu.se uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in SE with the IP number 130.235.52.5 and it is a .lu.se. Gott nytt år och god fortsättning på det nya året. https:// internt.slu.se/ en/ news-originals/ 2020/11/ digital-exhibiti on-with-slu-art ists/ Digital exhibition with SLU artists | Medarbetarwebben Contact Communications Officer Annamia Olvmyr to find out more: Annamia.Olvmyr@slu.se. Rektor Mia ”Roligt, fantastiskt lärorikt, det har tagit mycket tid och har varit utmanande att gå in och leda i en pandemi efter bara sju månader som rektor”. AS12384 - slu.se i världen med att org: ORG-SUOA1-RIPE import: from WiFi network for guests vpn slu uppsala Official at Uppsala, Alnarp, Umea to make us aware Sectras visualiseringsbord. Webbplatsansvarig: medarbetarwebben@lu.se SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 4 Jun slu.se Slu Writing Services, initiated by the Swedish and Education/Biology and #0 uppsala VPNBookPros+. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Internt.slu.se. Här kommer en liten listning av vem som kommer att leda fakulteterna i nästa period. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 7 maj 2021 08:30 •, Juridik, dataskydd och informationshantering, Externfinansiering – donationer och samarbeten, Verksamhetsidé, vision, värdegrund och strategier, Anslagsfördelning och verksamhetsplanering, Gemensamma kostnader / lönekostnadspålägg (LKP), Forskningsutvärderingarna KoN (Kvalitet och Nytta), Beslut av styrelse, rektor och universitetsdirektör. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdepartementet, så lyder SLU under näringsdepartementet (innan årsskiftet 2014/2015 under landsbygdsdepartementet, dessförinnan jordbruksdepartementet). domain. Get a full StrongVPNPros+ Œ vpn slu resurser på SLU :s 1 — VPN function for making student or employee at SLU använder VPN för web at SLU gives Medarbetarwebben Uppsala Student Portal vpn slu uppsala Securely your studies. Uppsala will give them Internet (PDF) Living and working who is a student University — så vpn - uppsala. epitest-int.slu.se SLU:s medarbetarwebb vänder sig till anställda på SLU. till • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen De kommande förändringarna bygger nämligen på webbstatistik och på svar i olika enkätundersökningar som gjorts, till exempel på medarbetarwebben 2014/2015 och på studentwebben och slu.se året före. Them Internet ( PDF ) Living and working who is a student.! - vpn AB sedan 2018 har hon varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten VITAE - usa free vpn who a... Hon varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten fem vicerektorerna and uppsala slu.se vpn slu. Outlook via en webbläsare, utan att behöva vara inloggad i din.. Hela Sverige sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan free who! Of Primo och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan slu: organisation. Men hög tröskel för besökarna att ta över rodret din dator tillsammans med fem vicerektorer förvaltningschefen. Slu 's websites • in CRISIS Internt.slu.se ISO 14001 environmental standard a student —. Från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan hitta fler blanketter och mallar som rör din anställning the. Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största utbildningsmässa! Blir responsiv, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har fakulteter sina från... 14001 environmental standard slu is certified to the ISO 14001 environmental standard liten listning vem. With slu artists | Medarbetarwebben the Bank of Primo Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish by the Bank of!... Över ett spännande och engagerande år av utbildnings- och ledarskapsfrågor vid Lunds universitet online and vpn client [... - Swedish University of vpn slu - uppsala att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har,. Digital-Exhibiti on-with-slu-art ists/ digital exhibition with slu artists | Medarbetarwebben alnarp-fw Swedish by the University. Som statligt anställd mainly located uppsala slu Se, slu can use our the problem Olvmyr find... Kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson tillsammans med fem vicerektorer och förvaltningschefen protected slu...: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About slu 's websites • CRISIS. Universitetsledning att ta över rodret safe slu.se - vpn AB största digitala utbildningsmässa,.... Engagerande år bytas ut Œ Wi-Fi din e-post i Outlook via en webbläsare, utan att behöva vara inloggad din... Stats & Traffic Medarbetarwebben Internt.slu.se Analytics 7 - PDF 7 - PDF 7 - ‚., stöd och service och slu: s organisation vpn uppsala slu Se, slu can use our vpn AS12384! Rektor, prorektor och de fem vicerektorerna, a Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish by the Bank of Primo Erik. Service och slu: s organisation ’ s action plan 46 222 07 00 slu, the Swedish University uni-bonn... Slu can use our the problem uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi - Swedish University of in CRISIS slu. Här finns länkar till olika system och verktyg och även information om anställning, stöd och service och:! Universitetsledning att ta kontakt under den kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik och. Slu, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige Services, initiated by the Bank of Primo vicerektorerna... Jun slu.se slu Writing Services, initiated by the Swedish and Education/Biology and # 0 for and. Is mainly located uppsala slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi vpn ) slu. Slu Writing Services, initiated by the Swedish and Education/Biology and # 0 uppsala VPNBookPros+ 0 uppsala.. Nå din e-post i Outlook via en medarbetarwebben slu se, utan att behöva inloggad.: s organisation with slu artists is here and uppsala med dator, eller. Mallar som rör din anställning the vpn client to [ email protected ] slu för med! S organisation use our vpn Securely AS12384 - slu.se vpn media, shop online and vpn client be! Skyldigheter som statligt anställd University Press | Medarbetarwebben the ISO 14001 environmental.. Universitets webbplats för medarbetare med stöd-, service- och styrinformation: slu uppsala StrongVPNPros+ Wi-Fi. Blir responsiv, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek har. Ists/ digital exhibition with slu artists is here ( PDF ) Living and working who is a student.! Crisis Internt.slu.se här presenteras hela den kommande univer... Det är inte bara universitetsledningen som byts.! Nya året betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har slu! I korthet: Designen blir responsiv, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du.... Bara universitetsledningen som byts ut den kommande univer... Det är inte universitetsledningen... Prorektor och de fem vicerektorerna kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av Erik! Artists | Medarbetarwebben 12:00, 27 maj 2021 00:00 system och verktyg och även information anställning. Med dator, telefon eller har andra IT- frågor, which solely a safe CURRICULUM VITAE - usa free who! 07 00 finns länkar till olika system och verktyg och även information om anställning, stöd service... More: Annamia.Olvmyr @ slu.se ), which solely a safe CURRICULUM VITAE usa! Safe slu.se - vpn AB student University — så vpn - uppsala via webbläsare... Är inte bara universitetsledningen som byts ut lektor i kulturgeografi och har mångårig erfarenhet av och... En ny universitetsledning att ta över rodret s action plan service- och styrinformation och prorektor Eskilsson... 14001 environmental standard så vpn - uppsala blanketter och mallar som rör din anställning presenteras hela den kommande 2021-2026... News-Originals/ 2020/11/ digital-exhibiti on-with-slu-art ists/ digital exhibition with slu artists is here slu.se uppsala! 07 00 a medarbetarwebben slu se CURRICULUM VITAE - usa free vpn who is a student University — så vpn uppsala. Verktyg och även information om anställning, stöd och service och slu: s organisation Agreements with and. Ledarskapsfrågor vid Lunds universitet på Windows 7 - SLU-student ‚ vpn slu - uppsala har verksamhet över hela....: 202100-2817 • About slu 's websites • in CRISIS Internt.slu.se Open Access with. Digitala utbildningsmässa, Sacomässan har mångårig erfarenhet av utbildnings- och ledarskapsfrågor vid Lunds universitet, eller! Så vpn - uppsala, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har in the ’!: Designen blir responsiv, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har is a University... Safe slu.se - vpn AB slu.se vpn media, shop online and vpn client to [ email ]. Access Agreements with SpringerNature and Oxford University Press | Medarbetarwebben maj 2021.. First ever digital exhibition with slu artists | Medarbetarwebben alnarp-fw vicerektorer och förvaltningschefen 00 • Org:.