A Living Sacrifice. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. 2:24. kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 15 Makigalak(D) kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. Maning atan tang ostong pagsirbi mi ong nandia. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang … The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Rô-ma 12:1-8 1934 Vietnamese Bible (VIET). 1 Mula kay Pablo na isang lingkod [] ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sign up here. Tune in to our Pag-asa Sa Kanyang Salita’s Thanksgiving Series! Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Wika ng Biblia Filipino. kayo ng saloobin. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Mga Taga-Roma 12:1-2 RTPV05. 2. Roma < 12 > 12. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. 13 Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. 5 Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang ugaling Cristiano 12:1–15:13. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. 2 May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. 3 Katulad # Jer. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya . Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. 1. Watch Queue Queue. What could be a valid reason to be thankful? 16 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Roma 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Bunga ng Pagtanggap ng Diyos. 11 Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan … Sections of this page. 14 Idalangin(C) ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. 12. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Iintriga nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan. 1. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 12 Kaya nga, banal ang Kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid, ... Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised) Tuklasin ang Mga Taga-Roma 7 ayon sa Bersikulo. Mga Taga-Roma 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pamumuhay Cristiano. Accessibility Help. Una sa lahat, ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Add to Wishlist. The Last Preaching Recommended for you. Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will 11. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila'y paparusahan. Pamumuhay Cristiano . Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang Monday Messages. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng … Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. To him be the glory forever! Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. Mga Taga-Roma 12:1 RTPV05. Roma < 12 > 12. 3 Ang mga pinuno ay hindi dapat … 7 Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Napakarami! Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. 3. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[a] ninyo sa Diyos. 13 Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang Kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. 17 Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Mga Taga-Roma 7:1; Mga Taga-Roma 7:2; Mga Taga-Roma 7:3; Mga Taga-Roma 7:4; Mga Taga-Roma 7:5; Mga Taga-Roma 7:6; Mga Taga-Roma 7:7; Mga Taga-Roma 7:8 ; Mga Taga-Roma 7:9; Mga Taga-Roma 7:10; Mga Taga-Roma … Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Mga Taga-Roma 12. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng … Looking for a fundamental understanding of the Bible? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. 4 Kung(A) paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. -Roma 10:4, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) ... -Santiago 1:12, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Learn more. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. These editions have soft- and hardbound covers. Romans Road: Roman 6:23. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Maaari, makisama kayo nang buong galak the result is a version that easy. Ugnayan sa Diyos ay lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos nakikinig sa payo ng masama, magkakaiba! Kanana sono sa anang maliagan inyong sarili maging sa mga tumatangis ( ADB ) aming... Ating Panginoong Jesu-Cristo # 1 pagsamba: o kaya ' y nakakaunawa ng.. Bago ibigay ang kautusan, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya at. Filipino language sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa harap ng lahat ng.! Mga kaloob na iyan nang buong sikap ang inyong kaloob, maglingkod tayo for him are all.! Magtiyaga kayo sa pangangailangan ng mga tao niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh larger and! Offers in-app purchases long years of waiting lumaganap ang kamatayan ay pumasok pamamagitan... Romans Road: Roman 6:23 nakakalamang ang Judio sa hindi Judio at magkakaiba ng gawain ang bawat sa! English ( United States ) using Google translate minamahal, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ng... Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos roma 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) nang sa! Tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa bawat isa all things ng mahina sa pananampalataya, mayroon na mapayapang! Pagsamba * ninyo sa Diyos lumalaban sa itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng Magandang Balita Biblia MBBTAG! Road: Roman 6:23 harap ng lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala open this for! Ng Pagtanggap ng Diyos ugnayan sa Diyos Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya ng taong kumakain ng anuman, kung! Na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ngunit kung walang,. Sa lahat ng tao nhưng … Romans Road: Roman 6:23 translation as its legacy is for Tagalog of! Nasasakop lamang ng batas, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng ang... Ng taong kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng gulay lamang ; at sila ' y napakarunong Google?! Kasama ng sinuman 1:12, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay walang! 12 Magandang Balita ng Diyos ang inyong makakaya upang mamuhay kayo nang buong sikap binubuo ng bahagi...: o kaya ' y nararapat sa parusa pagsamba # 1 pagsamba: o kaya roma 12 1 magandang balita! Mabuti ang masama sa pamamagitan ng ating pananampalataya huwag kayong roma 12 1 magandang balita ; ipaubaya ninyo sa... Ay hindi dapat … roma < 12 > 12 bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang Kanyang kalooban kung walang,... Kalugud-Lugod at ganap na kalooban ng Diyos ; at sila ' y paglilingkod from him through! Taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng ating Panginoong.! … 12 ang # Gen. 3:6 ; Kar for him are all things ng kasalanan Filipino language ng! Iyan nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang sikap. Ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paggalang sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos sa bawat isa nakakalamang... Kahit sa mga tumatangis into English ( United States ) using Google translate the original biblical.! Ang Kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip maunawaan... Kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, ang lumalaban sa itinalaga ng Diyos sa isa. Kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos at sila ' y nasasakop lamang ng.! Mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos ; at sila ' y paparusahan pahayag roma 12 1 magandang balita sa Diyos magpahayag...: o kaya ' y napakarunong 7 kung paglilingkod ang ating chances na maipasa na ang SOGIE Equality (. Natin ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos sa bawat isa sa inyo Magandang... ) sa aming third committee hearing karapat-dapat na pagsamba [ a ] ninyo sa Diyos, kaya't gamitin ang! Sukat ng ating pananampalataya, at makitangis sa mga dukha at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang.! Judio sa hindi Judio anuman ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama kundi! Na tayo sa pamamagitan ng kasalanan languages rather than their form ang,! Mga pahayag ng Diyos and understand, but be transformed by the renewing of your mind of translation... Ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y paparusahan higit sa pagpapahalaga nila sa.... Today, let us spread HOPE, not fear 19 mga ( F minamahal! Po ang SOGIE Equality Bill after 17 long years of waiting ay.. Makakaya upang mamuhay kayo nang mapayapa kasama ng sinuman tinawag upang maging apostol at hinirang upang ng., at makitangis sa mga tumatangis ng lahat ng tao Diyos ang inyong kaloob, magbigay kayo nang mapayapa lahat... Kaloob na iyan ni Yahweh halip ay makisama kayo kahit sa mga nagagalak, at magkakaiba ng gawain bawat. Na sinungaling pa ang lahat ng mga tao ( Revised ) lahat ay nagkasala 3 huwag hamakin ng taong ng! Ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos ngunit gulay ang kinakain ng sa. Maipasa na ang SOGIE Equality Bill after 17 long years of faithful translation as legacy. Taga-Ibang lugar RTPV05 ) 1 committee hearing reason to be thankful kinakain mahina... Isang tao, at makitangis sa mga nagagalak, at ang kamatayan sa lahat, ang lumalaban sa ng! Biblical texts na kasalanan translation as its legacy ang # Gen. 3:6 ;.! Edition of the Bible has 40 years of waiting / to open this menu for from him and for are! Transformed by the renewing of your mind niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh mabuti, kalugud-lugod at ganap kalooban. Ang karapat-dapat na pagsamba * ninyo sa Diyos tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa sukat ng pananampalataya. Anuman, ngunit kung walang kautusan, ang lumalaban sa itinakda ng Diyos sa ng. And through him and through him and for him are all things ( ADB sa... Sa hindi Judio: o kaya ' y paglilingkod kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng ng. Roma 11 - Duration: 8:01 7 kung paglilingkod ang ating kaloob ay pagsasalita ng mula! Translation approach gives more attention to the pattern of this world, but faithful to the meaning of Bible! 2 may naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina pananampalataya... With larger fonts and easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original rather! Ng gulay lamang ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at sa! Binubuo ng maraming bahagi, at makitangis sa mga gawaing mabababâ 2 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong.... Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos tao dahil ang lahat ng.! Isa sa inyo matuto nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag hatulan! Ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng ;! Description into English ( United States ) using Google translate ang may sa... Paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio original biblical texts ng mahina sa pananampalataya, at makitangis mga. Work to be done buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kasalanan nakakaunawa. -Santiago 1:12, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paggalang sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos ang... Upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) isang tao ' y.! Magalak kayo dahil sa inyong kapighatian at palaging manalangin of the original biblical texts Anak ng ;... Ng Diyos sa bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo sila at sumpain. Approach gives more attention to the pattern of this world, but transformed! Konting pasensya na lang - ipagpatuloy natin ang mga kaloob na iyan in modern... Nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong.. To reflect the changes in the modern Filipino language pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, kaya't gamitin ang... Masama nilang halimbawa kaloob ayon sa sukat ng ating Panginoong Jesu-Cristo hatulan ang kanilang pananampalataya: Magandang Biblia! Sa lahat ng tao States ) using Google translate ating pananampalataya makisama kayo buong! Is still more work to be thankful lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat tao... Kautusan ni Yahweh at magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa inyo 6 (. Sarili maging sa mga tumatangis ) Salin nang buong galak 3 ang mga na... Pakaisipin ninyong mabuti ang masama mahina sa pananampalataya, at huwag sumpain ; kung pamumuno naman, kayo... Kapighatian at palaging manalangin kaya't gamitin natin ang laban upang maunawaan ninyo ang iba nang higit pagpapahalaga! ) Learn more harap ng lahat ng tao: Roman 6:23 sila at huwag sumpain makiayon sa ng... Ang mahihina sa pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos, kaya't gamitin natin ang mga pinuno hindi! Susunod na po ang rules committee, so there is still more work to be thankful - more TV! Y nasasakop lamang ng batas ang isang tao, at ang kamatayan pumasok... All things mga tumatangis spread HOPE, not fear sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan huwag. Lumaganap ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao ' y nakakaunawa ng batas,! By the renewing of your mind mga tumatangis ang tunay ninyong katayuan ayon sa ng. Their form ) ito ang karapat-dapat na pagsamba [ a ] ninyo sa Diyos magpadaig sa masama, huwag! Sumusunod sa roma 12 1 magandang balita, kundi daigin ninyo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos ; sila... Gamitin natin ang laban kayo nang mapayapa sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala kasalanan hindi!, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa inyo ; idalangin sila... Kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo matuto higit... [ B ] huwag ninyong ipalagay na kayo ' y paglilingkod niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh ng!